Nyheter


2013-03-20 - Psykiatrifondens fördomspris

Jag har tilldelats Psykiatrifondens stora pris för arbete mot fördomar. Ur motiveringen:

"För att ha bidragit till att minska de fördomar som patienter med psykisk sjukdom möter belönas Sofia Åkerman med Psykiatrifrondens stora pris för arbete mot fördomar [...] Genom sin klokhet och ödmjukhet har hon skänkt hopp, kunskap och förståelse till många människor i vår omvärld."


2013-02-01 - Psynkpriset

Jag har tilldelats Sveriges Kommuner och Landstings pris för förtjänstfulla insatser kring barns och ungas psykiska hälsa. Motiveringen löd:

"Sofia Åkerman för hennes stora och engagerade arbete med att öka kunskap och förståelse kring personer som skadar sig själva. Sofia Åkerman är en av grundarna till organisationen SHEDO (Self Harm and Eating Disorders Organisation) som arbetar med att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende. Med kunskap, mod, sunt förnuft och klarsyn har hennes sätt att uppmärksamma politiker och medier på frågan redan gjort skillnad."

Du kan läsa mer om priset och de andra pristagarna här.


2012-11-22 - Slutstation rättspsyk i pocket

Nu finns Slutstation rättspsyk att köpa i pocketformat! Pocketversionen är utgiven hos Pocketförlaget.


2012-10-10 - Studie om patienters erfarenheter

Som underlag för den pågående nationella satsningen på kunskapsutveckling kring självskadebeteende har jag och Thérèse Eriksson undersökt vilka erfarenheter patienter har av vården för självskadebeteende. Du kan läsa den färdiga studien här. Studien om patienternas erfarenheter ingår som en av fem delar i en förstudie som gjorts av Region Skåne på uppdrag av regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).


2012-04-04 - En bok, en författare - nu på webben!

Intervjun i En bok, en författare finns nu att se på UR:s webb, här. I inslaget berättar jag om boken Slutstation rättspsyk och den rättspsykiatriska vården av kvinnor som inte är dömda för brott. Intervjuare är Ulrika Kärnborg.