Om SofiaJag är född 1984 och verksam som författare och föreläsare. Jag har under flera år engagerat mig mycket för att öka kunskapen om unga som mår dåligt och som skadar sig själva, och har skrivit flera böcker om detta: Slutstation rättspsyk (2011), För att överleva (2009) och Zebraflickan (2004). Böckerna har tillsammans och på olika sätt spelat stor roll för den politiska och kunskapsmässiga utvecklingen kring självskadebeteende i Sverige, men framför allt är jag stolt över böckerna har skänkt hopp, kunskap och förståelse till många människor.

Hösten 2008 var jag en av flera grundare till intresse- organisationen SHEDO (Self Harm and Eating Disorders Organisation) som arbetar med att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, stötta drabbade och anhöriga samt arbeta politiskt och opinionsbildande för en bättre vård. Jag var föreningens ordförande under de första tre verksamhetsåren, men idag är det nya eldsjälar som håller SHEDO:s viktiga verksamhet levande.

Jag är legitimerad sjuksköterska och har ett stort intresse för vårdrelaterade frågor, inte minst på det hälso- och sjukvårdsrättsliga området. Mellan 2009 och 2012 engagerade jag mig särskilt för unga kvinnor som tvångsvårdas på svenska rättspsykiatriska kliniker utan att vara dömda för brott. Tillsammans med min vän och kollega Thérèse Eriksson arbetade jag politiskt för att förbättra vården i stort och juridiskt för att hjälpa enskilda kvinnor som felbehandlats. Detta arbete gav mig många nya insikter och väckte mitt intresse för juridik. Våren 2011 började jag därför läsa på juristprogrammet vid Lunds universitet, något som nu upptar mycket av min tid.

Vid sidan om studierna arbetar jag som forskningassistent, med stödarbete på en hjälporganisation samt som skribent, föreläsare och debattör. På fritiden tycker jag mycket om att teckna, måla och skapa. Du kan se några exempel på alster under fliken "Bild och form".